سرخط خبرها
امروز: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۰ مناسبت های امروز:
پیام استشار:
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

الحاقیه به تصویب نامه
۵ آبان ۱۳۹۷

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸۵۵۸شماره۱۰۲۴۸۴/ت۸۶هـ ۱۳۹۷/۸/۵

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۳۰ تیر ۱۳۹۷

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۰ تیر ۱۳۸۰

تصویب نامه الحاق ماده 11 به آیین نامه اجرایی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۸ مهر ۱۳۷۷

الحاق دو تبصره به بند (3) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۸ مهر ۱۳۷۷

الحاق دو تبصره به بند (3) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۳ مرداد ۱۳۶۹

الحاق عبارتی به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه مورخ 68.12.28

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ اسفند ۱۳۶۷

الحاق تبصره ای به بند 2 تصویب نامه پاداش و عیدی پایان سال 67 کارکنان دولت و اعطای تسهیلات و مبالغی به عنوان وام سیستم بانکی به تعاونی مصرف کارکنان دولت

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۵ بهمن ۱۳۶۷

الحاق چند تبصره و چند بند به تصویب نامه راجع به واگذاری اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی راه ها به ژاندارمری کل کشور و اصلاحیه آن

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۳ مهر ۱۳۶۷

الحاق عبارتی به تصویب نامه اختصاص 2% از مصالح ساختمانی کشور که در داخل تولید شده یا وارداتی می باشد به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت حل مشکل اسکان دانشجویان کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۱ مهر ۱۳۶۳

الحاق ماده 9 به آیین نامه اجرائی تبصره 25 قانون بودجه سال 1350 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 2765.4 مورخ1350.5.24

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۱ مهر ۱۳۶۳

الحاق ماده 9 به آیین نامه اجرائی تبصره 25 قانون بودجه سال 1350 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 2765.4 مورخ1350.5.24

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]