سرخط خبرها
امروز: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۸ ربيع ثاني ۱۴۴۱ مناسبت های امروز: ولادت حضرت امام حسن عسگری علیه السلام (۲۳۲ ه ق)
پیام استشار:
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

الحاقیه به تصویب نامه
۵ آبان ۱۳۹۷

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸۵۵۸شماره۱۰۲۴۸۴/ت۸۶هـ ۱۳۹۷/۸/۵

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۳۰ تیر ۱۳۹۷

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۸ اسفند ۱۳۸۴

الحاق متنی به عنوان تبصره (۸) به ماده (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی بند “ب” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۸۹۸/ت۳۴۵۹۷هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۰ تیر ۱۳۸۰

تصویب نامه الحاق ماده ۱۱ به آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۸ مهر ۱۳۷۷

الحاق دو تبصره به بند (۳) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۸ مهر ۱۳۷۷

الحاق دو تبصره به بند (۳) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۴ خرداد ۱۳۷۷

الحاق یک بند به عنوان بند ۳ به تصویب نامه اجازه واردات مقدار دویست و پنجاه هزار تن برنج جهت کسری سال ۱۳۷۷ و واردات مقدار دویست هزار تن شکر به وزارت بازرگانی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۱ اسفند ۱۳۷۰

الحاق متنی به عنوان بند ۸ به تصویب نامه راجع به پرداخت پاداش سال ۱۳۷۰ کارکنان دستگاه های اجرایی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۳ آذر ۱۳۷۰

الحاق عبارتی به تصویب نامه معافیت شهرداریها و شرکت های واحد اتوبوسرانی از پرداخت ۷۰% سود بازرگانی اتوبوسهای وارداتی خود

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۶ اسفند ۱۳۶۹

الحاق عبارتی در سطر آخر تصویب نامه راجع به بلامانع بودن تعیین فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی به میزان سه برابر نسبت به وضعیت فعلی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۶ دی ۱۳۶۹

الحاق عبارتی به عنوان قسمت ه به بند ۱ تصویب نامه راجع به انجام بیمه خطرات جنگ توسط شرکت سهامی بیمه ایران

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۳ مرداد ۱۳۶۹

الحاق عبارتی به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه مورخ ۶۸.۱۲.۲۸

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹

الحاق عبارتی به بند ۶ تصویب نامه راجع به تفویض دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹

الحاق عبارتی به بند ۶ تصویب نامه راجع به تفویض دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۷ اسفند ۱۳۶۸

الحاق یک بند به عنوان بند پنج به تصویب نامه راجع به پرداخت پاداش ( عیدی) آخر سال

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۱ تیر ۱۳۶۸

الحاق عبارتی به عنوان بند ۳ به تصویب نامه راجع به اجازه پیشنهاد افزایش فوق العاده شغل مشاغل فنی و تخصصی به دستگاه های اجرایی و مکلف بودن دستگاه مزبور به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸

الحاق عبارتی به عنوان بند “ه” به ردیف ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۵ موضوع مصوبه ۵۲۰۲ مورخ ۶۵.۳.۲۰ که در سال جاری نیز به موجب تصویب نامه شماره .۵۰۴۶ت ۶۵ مورخ ۶۸.۲۱۶ لازم الاجرا گردیده است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ اسفند ۱۳۶۷

الحاق تبصره ای به بند ۲ تصویب نامه پاداش و عیدی پایان سال ۶۷ کارکنان دولت و اعطای تسهیلات و مبالغی به عنوان وام سیستم بانکی به تعاونی مصرف کارکنان دولت

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۵ بهمن ۱۳۶۷

الحاق چند تبصره و چند بند به تصویب نامه راجع به واگذاری اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی راه ها به ژاندارمری کل کشور و اصلاحیه آن

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۳ مهر ۱۳۶۷

الحاق عبارتی به تصویب نامه اختصاص ۲% از مصالح ساختمانی کشور که در داخل تولید شده یا وارداتی می باشد به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت حل مشکل اسکان دانشجویان کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۱ مهر ۱۳۶۳

الحاق ماده ۹ به آیین نامه اجرائی تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۶۵.۴ مورخ۱۳۵۰.۵.۲۴

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۱ مهر ۱۳۶۳

الحاق ماده ۹ به آیین نامه اجرائی تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۶۵.۴ مورخ۱۳۵۰.۵.۲۴

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]