بخشنامه ابلاغیه شماره ۹۴/۲۲۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲; ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان موضوع بند “ز” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
بخشنامه ابلاغیه شماره ۹۴/۲۲۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲; ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان موضوع بند “ز” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: بخشنامه ابلاغیه شماره ۹۴/۲۲۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲; ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان موضوع بند “ز” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
استشار