رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۵۲ با موضوع: «ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه با توجه به بخشنامه شماره ۷/۱۴۶۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ وزارت علوم به تمام دانشگاه‌های سراسر کشور
رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۵۲ با موضوع: «ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه با توجه به بخشنامه شماره ۷/۱۴۶۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ وزارت علوم به تمام دانشگاه‌های سراسر کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۶  مورخ ۱۳۹۸/۲/۵۲ با موضوع: «ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع  کارشناسی ارشد مبنی بر کسر ۳ نمره به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه با  توجه به بخشنامه شماره ۷/۱۴۶۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ وزارت علوم به تمام دانشگاه‌های  سراسر کشور
استشار