شماره ۱۳۳۹۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شماره ۱۳۳۹۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: شماره ۱۳۳۹۸/۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۹  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند  استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
استشار