سرخط خبرها
امروز: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۰ مناسبت های امروز:
پیام استشار:

حق‌الله: آیین‌های مذهبی که گفته می‌شود وظایفی است که خدا سفارش کرده‌است، مانند نماز و روزه.

  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

نشست های قضایی
۲۶ مهر ۱۳۹۷

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ درملاک تشخیص درجه در مجازات‌های متعدد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بررسی ابطال سند رسمی مالکیت به سند عادی بیع با تاریخ مقدم

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۶

رویه قضایی راجع به ذی‌نفعِ دعوای ابطال گواهینامه اختراع

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱ مرداد ۱۳۹۶

زمان خروج از حضانت را بلوغ همراه با رشد فرزند

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۲ تیر ۱۳۹۶

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

جلسه اول دادرسی در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران 17 اسفند 1395

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲ بهمن ۱۳۹۵

نشست قضایی جزایی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۲۷ آذر ۱۳۹۵

تقاضای افراز منافع

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ مهر ۱۳۹۵

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ مهر ۱۳۹۵

نشست قضایی قضات در مورد ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۴

نشست قضایى با موضوع دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نظریه شماره : ۴۰۲۳۶/۳۴/۷- ۱/۱۰/۱۳۸۸در مورداز مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده (۲۱۴) ق.آ.د.ک۷۸، نمی توان افاده جعل جرم جدید نسبت به افعالی که قانون برای آن مجازات تعیین نکرده،نمود

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی در موردحدوث جنون حین تحمل حبس یا حین ارتکاب جرم

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی در مورد اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی و رسیدگی به تقاضای اعسار که به موجب ماده ۶۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح سابق صادره شده، منع قانونی ندارد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی در مورداعمال مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد احکامی که در حال اجرا باشد، منعی ندارد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی در مورد احتساب ایام بازداشت قبل از محکومیت تأثیری در وضعیت خدمتی متهمان قبل از قطعی شدن رأی ندارد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی در مورد اجرای ماده ۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تداخل و یا تعارضی با اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ندارد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۱

نشست قضایی نیروهای مسلح

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ اسفند ۱۳۹۱

نظریه شماره : ۴۱۰۰۶/۳۴/۷- ۹/۱۰/۱۳۸۸در مورد سپرده شدن سلاح و مهمات از شرایط لازم تحقق بزه موضوع ماده (۸۳) ق.م.ج.ن.م، می باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳ اسفند ۱۳۹۱

نظریه شماره: ۷۰۶۶/۳۴/۷- ۱۵/۲/۱۳۸۹در مورد جرائم حمل و نگهداری موادمخدر و حمل و نگهداری شیشه، مختلف بوده و هر یک مستوجب مجازات جداگانه می باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]