آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹
استشار