آیین نامه های اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵
آیین نامه های اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: آیین نامه های اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵
استشار