استفتا در خصوص احیای کامل موقوفه انتفاع از ان حسب نظر واقف ورعایت غبطه و مصلحت موقوفه برخی از موقوفات که فاقد بودجه بوده و در حال تخریب هستند
استفتا در خصوص احیای کامل موقوفه انتفاع از ان حسب نظر واقف ورعایت غبطه و مصلحت موقوفه برخی از موقوفات که فاقد بودجه بوده و در حال تخریب هستند

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: استفتا در خصوص احیای کامل موقوفه انتفاع از ان حسب نظر واقف ورعایت غبطه و مصلحت موقوفه برخی از موقوفات که فاقد بودجه بوده و در حال تخریب هستند
استشار