استفتا در خصوص درخواست نظر فقهی وفتوا واجاره ی تجمیع وتبدیل به احسن موقوفاتی که پراکنده و درامد قابل توجهی نداشته وسرمایه گذاری مقرون به صرفه نیست
استفتا در خصوص درخواست نظر فقهی وفتوا واجاره ی تجمیع وتبدیل به احسن موقوفاتی که پراکنده و درامد قابل توجهی نداشته وسرمایه گذاری مقرون به صرفه نیست

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: استفتا در خصوص درخواست نظر فقهی وفتوا  واجاره ی تجمیع وتبدیل به احسن موقوفاتی که پراکنده و درامد قابل توجهی نداشته وسرمایه گذاری مقرون به صرفه نیست
استشار