اصلاح رای دیوان عدالت اداری در ابطال مواد ۱و۲و۳و۴و۵ایین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مبنی بر عدم ذکر کلمه «اطلاق»هیات عمومی اطلاق مواد موصوغ را از تاریخ تصویب ابطال می نماید اصلاح می گردد
اصلاح رای دیوان عدالت اداری در ابطال مواد ۱و۲و۳و۴و۵ایین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مبنی بر عدم ذکر کلمه «اطلاق»هیات عمومی اطلاق مواد موصوغ را از تاریخ تصویب ابطال می نماید اصلاح می گردد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: اصلاح رای دیوان عدالت اداری در ابطال مواد ۱و۲و۳و۴و۵ایین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مبنی بر عدم ذکر کلمه «اطلاق»هیات عمومی اطلاق مواد موصوغ را  از تاریخ تصویب ابطال می نماید اصلاح می گردد
استشار