اصلاح عبارتی تصویب نامه تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور و جایگزینی آن به جای تصویبنامه افزودن عبارتی به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اضافه شدن مبلغ یک میلیارد ریال به اعتبار طرح احداث خانه های سازمانی جهت خرید ساختمان
اصلاح عبارتی تصویب نامه تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور و جایگزینی آن به جای تصویبنامه افزودن عبارتی به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اضافه شدن مبلغ یک میلیارد ریال به اعتبار طرح احداث خانه های سازمانی جهت خرید ساختمان

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: اصلاح عبارتی تصویب نامه تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور و جایگزینی آن به جای تصویبنامه افزودن عبارتی به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اضافه شدن مبلغ یک میلیارد ریال به اعتبار طرح احداث خانه های سازمانی جهت خرید ساختمان
استشار