الحاق یک تبصره و ماده ۱۲به ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره واهدایی اداره اوقاف وامپر خیریه
الحاق یک تبصره و ماده ۱۲به ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره واهدایی اداره اوقاف وامپر خیریه

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: الحاق یک تبصره و ماده ۱۲به ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره واهدایی اداره اوقاف وامپر خیریه
استشار