بخشنامه مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ رئیس قوه قضاییه به به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مراجع قضایی و اداره های ثبت اسناد و املاک
بخشنامه مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ رئیس قوه قضاییه به به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مراجع قضایی و اداره های ثبت اسناد و املاک

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

QR Code For: بخشنامه مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ رئیس قوه قضاییه به به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مراجع قضایی و اداره های ثبت اسناد و املاک
استشار