رای دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۶۲-۱۲۶۱ مورخ ۲۱-۱۲ -۱۳۹۷مبنی بر ابطال مواد ۱،۲،۳،۴،۵،ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰-۲-۱۳۶۵
رای دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۶۲-۱۲۶۱ مورخ ۲۱-۱۲ -۱۳۹۷مبنی بر ابطال مواد ۱،۲،۳،۴،۵،ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰-۲-۱۳۶۵

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: رای دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۶۲-۱۲۶۱ مورخ ۲۱-۱۲ -۱۳۹۷مبنی بر ابطال مواد ۱،۲،۳،۴،۵،ایین نامه نحوه وترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰-۲-۱۳۶۵
استشار