معافیت سازمان اوقاف به عنوان متولی موقوفات جزء نهادهای عمومی عام المنفعه از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی برخی استان های کشور
معافیت سازمان اوقاف به عنوان متولی موقوفات جزء نهادهای عمومی عام المنفعه از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی برخی استان های کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: معافیت سازمان اوقاف به عنوان متولی موقوفات جزء نهادهای عمومی عام المنفعه  از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی برخی استان های کشور
استشار