هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید.

(با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید)

نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

صحت مالکیت ایمیل خود را پس از ثبت نام با بازدید صندوق پستی اعلامی، تایید کنید

جهت تمدید اشتراک یا درصورتی که قبلا اشتراک خرید نموده اید وارد شوید

ورود به سایت

 

QR Code For: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای­عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب۱۳۹۷
استشار