شناسنامه مشترک
اطلاعات اشتراک به ایمیل شما ارسال شد کمی صبر نمایید در صورت عدم دریافت از قسمت اطلاعات اشتراک ؛ ارسال مجدد را انتخاب نمایید ضمنا حتما قسمت هرزنامه صندوق پستی ایمیل خود را چک نمائید در غیر اینصورت با پشتیبانی ارتباط برقرار نمائید لینک ارتباط با پشتیبانی از طریق ایمیل:
.

از عضویت وحمایت شما مفتخریم

ماده ۲ قانون مدنی1307:

[ قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد.]{دستور انتشار برای ایین نامه ها و تصویب تامه ها نیز به طریق اولی رعایت می شود منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت می تواند اجرای فوری ان ها را پس از انتشار مقرر دارد .لزوم انتشار وگذشتن مهلت برای اجرای مفاد ان درباره عموم است و سازمان های دولتی تابع ابلاغ مقام های اداری است..پس ماموری که ایین نامه برای اجرا به او ابلاغ شده است نمی تواند رعایت ان را به تاخیر اندازد مگر این که با حقوق مردم ارتباط پیدا کند.}

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1392:

[ قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر انکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد..]{ این حکم ناظر به انتشار قوانین به معنی خاص ان است و شامل ایین نامه وتصویب نامه نمی شود . ولی رویه اداری این است که همه مقررات نوشته را در روزنامه رسمی چاپ ومنتشر می کنند. }

☑خبر نامه ایمیلی ویژه:
مرحله اخر ثبت نام را تکمیل نمایید :
دریافت خبرها ومصوبات جدید از طریق ایمیل با عضویت رایگان درخبرنامه ایمیلی استشار .

لطفا ایمیل خود را واردوسپس تایید نمایید:

اگر ایمیل تایید را در inbox صندوق پستی خود مشاهده نکردید به قسمت spam /هرزنامه مراجعه کنید

فرم پشتیبانی از طریق ایمیل(Support form via email)

  • پشتیبانی خرید اشتراک استشار از طریق ایمیل(Purchase support Purchase subscription via email)

  • 8 − 4 =