[rev_slider alias="SECONDARY-MENU"]
امروز: ۶ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۳ شوال ۱۴۴۱ مناسبت های امروز:
پیام استشار:

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست

  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

مصوبات ونظریات شورای نگهبان
۱۳۹۹-۰۱-۱۱

جوابیه استفساری شورای نگهبان نسبت به صلاحیت رئیس قوه قضائیه در تدوین آیین نامه های اجرایی مقرر نسبت به دستگاه متبوعه ( قوه قضائیه ) ، عدم صلاحیت نسبت به دستگاههای خارج از قوه قضائیه و صلاحیت وضع آیین نامه، صرفاً در چهارچوب و حدود مقرر در قانون اساسی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۹-۰۱-۱۱

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۸-۱۲-۲۸

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۸-۰۳-۱۹

«طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در جلسۀ علنی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به ‌تصویب رسیده است و در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۴

نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۵-۱۶

اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۸

نظر شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۳-۲۸

نظر شورای نگهبان درباره لایحه هوای پاک

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۳

وظایف شورای نگهبان و حیطه اختیارات این مرجع

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۱-۳۱

نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۲

نظریه شورای نگهبان در مورد بلااعتبار بودن اصل و اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۸۶-۱۰-۱۸

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

وظایف و اختیارات شورای نگهبان