سرخط خبرها
امروز: ۸ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۲ جماد ثاني ۱۴۴۱ مناسبت های امروز:
پیام استشار:
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

نظریه های مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح
۱۳۹۷-۱۱-۱۹

نظریه شماره :۴۳۵۲۰/۸۸/۳۴/۷-۲۲/۱۰/۱۳۸۸در موردموارد مجاز استفاده از سلاح در قانون به کارگیری سلاح احصاء شده است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۱۱-۰۶

شماره و تاریخ نظریه : ۱۰۸۸/۳۴/۷ – ۲۲/۹/۸۳صدور قرار بازداشت موقت در خصوص نظامیان متهم به اخذ رشوه، الزامی نمی باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۸

شماره و تاریخ نظریه : ۱۱۲۲/۳۴/۷- ۳/۱۰/۸۴در مورد در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادسرا به استناد ماده (۸) ق .آ .د .ک ، نسبت به موقوف نمودن تعقیب امر جزایی برابر مقررات اقدام می نماید

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۶-۰۱

شماره و تاریخ نظریه : ۱۰۸۵/۳۴/۷- ۲۳/۹/۸۴در مورددر صورتی که پشت بام منزل از نظر عرف مورد استفاده عموم بوده و جنبه استفاده شخصی نداشته باشد، حکم منزل را نخواهد داشت

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۰

نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به منظور محکومیت خوانده و الزام وی به پرداخت ضرر و زیان است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۰

نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به منظور محکومیت خوانده و الزام وی به پرداخت ضرر و زیان است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۲-۰۴

شماره و تاریخ نظریه : ۱۴۳۶/۳۴/۷ – ۱۹/۱۱/۸۳در مورد رسیدگی به جرم فرار ازخدمت مجدد متهمی‌که پرونده‌اش به استان دیگر احاله شده با مرجع محال الیه است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۲-۰۴

شماره نظریه: تاریخ صدور: : ۷/۹۰۶ – ۹۱/۵/۸در مورد تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نمی‌باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۶

شماره و تاریخ نظریه : ۸۳۴/۳۴/۷- ۲۰/۱/۸۷در موردفرار از خدمت (۱)

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۳-۳۱

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۵

نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر عدم تاثیر تشدید مجازات به لحاظ اعمال مقررات تعدد یا تکرار جرم،در صلاحیت دادگاه

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۵

نظریه مشورتی ماموران انتظامی و دژبان مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشنداداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح :

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۵

اعلام مواردی ازنظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۸۵۹۳ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۰در مورد در دادگاههـای عمومـی مستقر در بخش دادرس در جرائم داخل در صلاحیت کیفری استان، جانشین بازپرس و در سایر جرائم جانشین دادستان است.

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره ۷/۳۹۰۲ ـ ۱۳۸۱/۵/۹در مورد در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوجه با همسر دیگر نیست

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۴۵۰ ـ ۱۳۸۴/۱/۲۹در موردقبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسؤولیت ورثه در قبال مطالبات اشخاص می شود

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۹۱۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۳در مورد پرداخت دیه اگر با توافق طرفین یا ذکر مبلغ آن در رأی دادگاه مشخص شده باشد همان مقدار پرداخت می شود بدون این دو مطلب اگر فقط وجهی پرداخت شده بقیه آن به قیمت یوم الاداء پرداخت می شود.

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۳۱۸۰ ـ ۱۳۸۳/۵/۱در مورد در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۳۹۹۲ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۹در مورد مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می گردد.

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره ۷/۱۲۵۳۳ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷در مورداخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند د ماده۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی تلقی می شود.

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

نظریه شماره۷/۷۱۳۵ ـ ۱۳۸۳/۹/۲۵در مورد جلب متهم یا مطلع یا شاهد در حوزه قضائی دیگر مستلزم اعطاء نیابت قضائی است ولی چنانچه مستند رأی اقرار متهم یا شهادت شاهد باشد احضار متهم یا شاهد یا مطلع در حوزه قضائی دیگر منعی ندارد ولی جلب وی موجه نیست

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۳-۱۱-۲۱

نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ در مورد درماده۱ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده­ها. حال، منظور از ….

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۳-۱۱-۲۱

نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ در مورد به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی …..

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۳-۱۱-۲۱

شماره پرونده ۲۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ در مورد آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز می­باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۳-۱۱-۲۱

نظریه شماره ۵۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳ در مورد در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا …

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۳-۱۱-۲۱

نظریه شماره ۵۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۳ در مورد آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۲-۰۱-۱۶

شماره و تاریخ نظریه : ۳۷۲۵۶/۸۵/۳۴/۷- ۲۲/۶/۸۵در موردفرار از خدمت(۲)

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۲-۰۱-۱۶

شماره و تاریخ نظریه : ۷۸۱/۳۴/۷- ۱۰/۷/۸۴در مورد دخالت در جریانات سیاسی و فرقه ای

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۷

نظریه شماره : ۴۱۰۱۲/۸۸/۳۴/۷- ۹/۱۰/۱۳۸۸در مورد عدم رعایت مقررات خروج از کشور توسط نظامیان فاقد وصف کیفری است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۷

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۴۵۱۴۷- ۱۳۸۹/۹/۱۶در مورد لغودستور به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود جرم است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۷

«نظریه شماره: ۵۴۰۸۹/۸۸/۳۴/۷- ۲۳/۱۲/۱۳۸۸در موردچنانچه امکان اقدامات دیگری به غیر از تیراندازی جهت دستگیری متهمین وجود داشته باشد انجام آنها قبل از بکارگیری سلاح ضروری است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۷

نظریه شماره : ۴۵۰۳۲/۸۸/۳۴/۷- ۳/۱۱/۱۳۸۸در موردتیراندازی سهوی ناشی از سهل انگاری یا بی مبالاتی جرم و قابل تعقیب می باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره: ۷/۳۴/۱۰۳۰۹۶در مورد کارکنان پیمانی نیروهای مسلح در صورت فرار از خدمت بیش از شش ماه از حیث خدمتی مشمول مقررات کارکنان ثابت می باشند .

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره ۷/۳۴/۹۱/۳۹۴۷-۱۳۹۱/۲/۲در مورد عفو سربازان فراری تا پایان سال ۱۳۸۶ مانع از دستگیری آنان توسط ضابطان نخواهد بود

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره: ۷/۳۴/۹۰/۱۰۱۶۳۰- ۱۳۹۰/۷/۱۹در موردکلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح غیرقابل گذشت هستند

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره ۷/۳۴/۹۱/۳۹۵۱- ۱۳۹۱/۲/۲در مورد سهل انگاری مأموران مراقب در حفظ و نگهداری افراد دستگیر شده، جرم تلقی می شود

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره: ۷/۳۴/۱۰۳۰۹۶در مورد کارکنان پیمانی نیروهای مسلح در صورت فرار از خدمت بیش از شش ماه از حیث خدمتی مشمول مقررات کارکنان ثابت می باشند .

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۴

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۴۵۱۴۷- ۱۳۸۹/۹/۱۶در مورد فرار از خدمت سربازان در طول دوران آموزش بدو خدمت جرم محسوب می گردد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۲

ظریه شماره : ۴۵۰۳۵/۳۴/۷- ۳/۱۱/۱۳۸۸در موردبین جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق تاکنون قراردادی در زمینه استرداد مجرمین منعقد نشده است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۲

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۷۳۱۲-۱۳۸۹/۱۱/۲۳ در مورد با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری تغلیظ دیه شامل بیت المال نمی باشد .

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۲

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۴۸۳۳- ۱۳۸۹/۱۱/۱۰در مورداصل بر پرداخت تعرفه خدمات قضایی و هزینه ها از طریق ابطال تمبر است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۲

شماره و تاریخ نظریه : ۱۳۸۶/۳۴/۷- ۱۳/۱۱/۸۳در موردعــدم تسویه حساب و یا خودداری از تحویل کارت شناسایی و مدارک تحویلـی، فاقد وصف کیفری است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۲۲

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۷۳۱۹- ۱۳۸۹/۱۱/۲۳در مورد تصاحب و برداشت اموال یکی از شرایط تحقق بزه اختلاس است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

تخفیف – تبدیل و تعلیق مجازات

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

شماره وتاریخ نظریه : ۵۲۰۴۴۵/۲/۷- ۳/۷/۸۶در مورددر صورتی که سیلی زدن به شخصی منجر به افتادن و شکستن دست وی شود، موضـــوع می تواند منطبق با مقررات ماده (۶۱۴) ق.م.ا، باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

نظریه شماره:۷/۳۴/۹۰/۱۰۱۶۳۰ – ۱۳۹۰/۷/۱۹در مورد مافوق یا تحت امربودن از جمله شرایط تحقق بزه موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ ق.م.ج.ن.م می باشد

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

شماره و تاریخ نظریه : ۴۵۶۶/۳۴/۷- ۱۸/۲/۸۷در موردچنانچه پس از انجام تحقیقات کافی قرائن و شواهد ظنی بر انتساب جرح بـــــه شخص یا جماعتی نباشد، با استفاده از ملاک ماده (۲۵۵) ق.م.ا ، حکم به پرداخت دیه از بیت المال بلامانع است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

شماره وتاریخ نظریه: ۷۷۷/۳۴/۷- ۱۰/۷/۸۴در مورد در صورت اقرار متهم به اصل قتل، نوع قتل از طریق قسامه قابل اثبات است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

نظریه شماره ۷/۳۴/۹۱/۸۳۳۴- ۱۳۹۱/۲/۲۳در مورد مورد نیروهای مسلح، دادستان نظامی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری را در مراجع قضایی مطالبه کند

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]
۱۳۹۱-۱۲-۱۹

نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۷۳۱۲- ۱۳۸۹/۱۱/۲۳در مورد آراء دادگاه ها در رابطه با پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل، قابل تجدیدنظر است

جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید) نام کاربری و پسورد به ایمیل شما ارسال […]